Xiaomi Redmi 5 32GB Ram 3GB (Đen) - Hãng phân phối chính thức

Xiaomi Redmi 5 32GB Ram 3GB (Đen) - Hãng phân phối chính thức

2.900.000₫
Theo dõi giá
Nhận thông báo tức thì khi sản phẩm này giảm giá.
Giá hiện tại 2.900.000đ ngay lúc này
Giá rẻ nhất 2.289.000đ -
Giá cao nhất 3.359.000đ -
+610.000đ 2.900.000đ
-610.000đ 2.290.000đ
+611.000đ 2.900.000đ
-611.000đ 2.289.000đ
+610.000đ 2.900.000đ
-610.000đ 2.290.000đ
+610.000đ 2.900.000đ
-610.000đ 2.290.000đ
+610.000đ 2.900.000đ
-610.000đ 2.290.000đ