Xiaomi Redmi 5 32GB Ram 3GB (Vàng) - Hãng phân phối chính thức

Xiaomi Redmi 5 32GB Ram 3GB (Vàng) - Hãng phân phối chính thức

3.490.000₫
Theo dõi giá
Nhận thông báo tức thì khi sản phẩm này giảm giá.
Giá hiện tại 3.490.000đ ngay lúc này
Giá rẻ nhất 2.799.000đ -
Giá cao nhất 3.490.000đ -
+691.000đ 3.490.000đ
-691.000đ 2.799.000đ
+691.000đ 3.490.000đ
-691.000đ 2.799.000đ
+401.000đ 3.490.000đ
-200.000đ 3.089.000đ
+390.000đ 3.289.000đ
-390.000đ 2.899.000đ
+139.000đ 3.289.000đ
+251.000đ 3.150.000đ