Ổ cứng di động WD My Passport 2TB
Theo dõi giá
Nhận thông báo tức thì khi sản phẩm này giảm giá.
Giá hiện tại 1.795.000đ ngay lúc này
Giá rẻ nhất 1.708.100đ -
Giá cao nhất 3.036.000đ -
-1.241.000đ 1.795.000đ
+1.234.000đ 3.036.000đ
+90.100đ 1.802.000đ
-90.100đ 1.711.900đ
+90.100đ 1.802.000đ
-36.040đ 1.711.900đ
-54.060đ 1.747.940đ
+32.000đ 1.802.000đ
-28.000đ 1.770.000đ
+53.940đ 1.798.000đ