Xiaomi Redmi Note 5 Pro 64GB Ram 4GB Kim Nhung (Đen) - Hàng nhập khẩu

Xiaomi Redmi Note 5 Pro 64GB Ram 4GB Kim Nhung (Đen) - Hàng nhập khẩu

3.862.500₫
Theo dõi giá
Nhận thông báo tức thì khi sản phẩm này giảm giá.
Giá hiện tại 3.862.500đ ngay lúc này
Giá rẻ nhất 3.850.000đ -
Giá cao nhất 4.170.000đ -
-27.500đ 3.862.500đ
-56.250đ 3.890.000đ
+90.650đ 3.946.250đ
+5.600đ 3.855.600đ
-100.000đ 3.850.000đ
-76.000đ 3.950.000đ
+76.000đ 4.026.000đ
-140.000đ 3.950.000đ
+60.000đ 4.090.000đ
-60.000đ 4.030.000đ